Hoe correct lege verpakkingen inleveren?

Privacy en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is gepubliceerd op: 14/05/2020.

Dit is de website van AgriRecover vzw, met zetel te Auguste Reyerslaan 80, B-1030 Brussel, België en met ondernemingsnummer BE0460 437 521 (hierna ook “AgriRecover” of “wij” genoemd).

Wanneer u onze website raadpleegt en persoonsgegevens meedeelt, gaan wij als verwerkingsverantwoordelijke heel zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens.

Uw privacy is immers belangrijk voor ons.

Hieronder vindt u meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verzamelen op onze website en hoe we ermee omgaan. Door het gebruik van onze website, erkent u kennis te hebben gekregen van deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Waarop is deze privacy- en cookieverklaring van toepassing?

Dit beleid is van toepassing op de onlinediensten van AgriRecover. Dit betreft onze website: https://agrirecover.eu en eventueel bijhorende online internetdiensten die rechtstreeks onder ons aanbod vallen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om identificatiegegevens aan ons mee te delen via het registratieformulier.
We verzamelen:

 • Contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, taal, …)
 • Bedrijfsgegevens (naam, adres, BTW-nummer, …)
 • Logingegevens

U kan onze website uiteraard ook bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen, u zal echter niet alle functies van de website kunnen gebruiken.

Het is in dat geval wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden door het plaatsen van cookies, om bijvoorbeeld de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

U heeft steeds de mogelijkheid om de plaatsing van alle niet essentiële cookies te weigeren of om geplaatste, niet essentiële cookies te verwijderen.

Hier kan u meer lezen over het cookiebeleid van deze website.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt

 • Om de, door AgriRecover aangeboden, functies en diensten te kunnen verrichten 
 • Om contact met u op te nemen zodat wij kunnen antwoorden op uw vragen
 • Om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming of, met betrekking tot het verzenden van (nieuws)berichten en promotionele berichten, op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.

We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen.

Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld in geen geval aan derden, noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken

 • Wanneer een bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht.
 • In het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.
 • In het kader van de uitvoering van onze rechten

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de privacyverklaring van de andere websites te raadplegen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kan u ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of geheel of gedeeltelijk te wissen. U kan ook een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming steeds – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

Wanneer u een verzoek, een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan info@agrirecover.eu, met kopie van uw identiteitskaart. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be (www.privacycommission.be).

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw gegevens, op een server beschermd door de certificaatautoriteit ‘Let’s Encrypt’, o.a. door encryptie via SSL-technologie.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacyverklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

Adres: Auguste Reyerslaan 80, B-1030 Brussel, België
E-mail: info@agrirecover.eu

Deze privacy- en cookieverklaring is gepubliceerd op: 14/05/2020.

Introductie cookies

AgriRecover vzw (hierna ook “Agrirecover” of “wij” genoemd) vindt het belangrijk dat u onze website en bijhorende onlinediensten ten volste kan benutten. Daarom maken we gebruik van technieken zoals cookies en scripts. Deze technieken noemen we voor het gemak ‘cookies’.

In dit cookiebeleid geven we u een duidelijke en transparante uitleg over welke cookies wij gebruiken en waarom we dit doen.

Wat zijn cookies?

Cookies zorgen ervoor dat het gebruik van onze website makkelijker wordt gemaakt, zodat uw ervaring op onze website en bijhorende internetdiensten optimaal is.

Cookies en web-opslagtechnologieën zoals lokale en sessie-opslag (‘cookies’) zijn – bijvoorbeeld – kleine tekstbestanden die door uw browser op uw apparaat worden geïnstalleerd als u onze website bezoekt. Deze bestanden bevatten unieke codes die – bijvoorbeeld – toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan een onlinedienst.
Ook web-technologieën van derde partijen, zoals scripts, pixels en tags die wij in onze website integreren plaatsen cookies op uw apparaat.

Waar komen cookies vandaan?

Op basis van de herkomst van cookies wordt er een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde First-party cookies en Third-party cookies.

First-party cookies zijn cookies die wij beheren en gebruiken op de website die u momenteel bezoekt en eventueel bijhorende online internetdiensten. Het is die website of onlinedienst die de cookies aanmaakt en plaatst om – bijvoorbeeld – goed te functioneren.

Third-party cookies zijn cookies die niet door onszelf, de beheerder van de website die u momenteel bezoekt, geplaatst worden maar door derde partijen. Deze derde partijen kunnen door het plaatsen van cookies informatie ontvangen, bijvoorbeeld wanneer u een pagina op de website heeft geladen.

Als u geen Third-party cookies wilt toestaan, dan kan u deze weigeren in uw cookieinstellingen.

Als u alle Third-party cookies weigert krijgt u enkel de functies op de website die gegarandeerd werken zonder deze cookies. In dat geval zijn onderdelen van de website, en eventueel bijhorende onlinediensten, die inhoud van derden kunnen bevatten (en dus cookies van derden kunnen plaatsen) voor u niet beschikbaar.
Als u de inhoud van de website toch wenst te gebruiken, dan dient u toestemming te geven voor het gebruik van Third-party cookies.

U kan toestemming geven voor het gebruik van deze cookies in uw cookieinstellingen.

Waarom gebruiken we cookies?

In de eerste plaats worden cookies gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren. Cookies maken uw online ervaring op verschillende manieren soepeler en meer interactief.

Zo moet u – bijvoorbeeld - door het gebruik van cookies niet altijd dezelfde gegevens invoeren, zoals uw logingegevens.
Daarnaast kunnen cookies gebruikt worden om de inhoud van onze website(s) en (mobiele) applicaties interessanter te maken voor u. Dat gebeurt door bepaalde inhoud aan te passen aan uw persoonlijke smaake en behoeften.

Ook worden cookies gebruikt om uw surfgedrag in kaart te brengen. Bijvoorbeeld hoe u op de website terechtgekomen bent. Door het analyseren van deze data kunnen we de website en eventueel bijhorende onlinediensten verbeteren waar nodig, en inspelen op de voorkeueren en noden van u en andere gebruikers. Tenslotte kan deze data gebruikt worden om bepaalde rapporteringsverplichtingen na te komen.

Welke cookies gebruiken we en voor welke doeleinden?

Er kunnen verschillende soorten cookies geplaatst worden via de website en eventueel bijhorende onlinediensten. Deze cookies kunnen opgedeeld worden in verschillende categorieën, waarover we hieronder meer uitleg geven.

Essentiële cookies

Worden gebruikt:

 • Om de website te laten functioneren zoals voorzien. 
 • Voor het uitlezen van browserinstellingen om de website optimaal weer te geven op uw beeldscherm.
 • Om de website gelijkmatig te belasten, waardoor deze steeds bereikbaar blijft.
 • Om u de mogelijkheid te geven te reageren op de website.

Essentiële cookies, ook strikt noodzakelijke cookies genoemd, zijn cookies die nodig zijn om onze website en eventueel bijhorende onlinediensten optimaal te laten werken. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist, het is dan ook niet mogelijk deze uit te schakelen of te weigeren.

Functionele cookies

Worden gebruikt:

 • Voor het leveren van multimediacontent volgens uw behoeften en interesses.
 • Om uw details veilig te houden wanneer u ingelogd bent.
 • Om door u geselecteerde en ingevoerde instellingen en gegevens te onthouden.

Functionele cookies, ook aanbevelingscookies genoemd, stellen een website in staat om reeds ingevoerde gegevens en instellingen, zoals gebruikersnamen en taalkeuzes, op te slaan zodat die u betere en slimmere functies kan aanbieden. Ook geven functionele cookies ons de mogelijkheid meer gerichte aanbevelingen en suggesties te doen.
U kan deze cookies steeds in- of uitschakelen in de cookieinstellingen.

Prestatie cookies

Worden gebruikt:

 • Om te zien hoe u de website bezoekt.
 • Om meer te ontdekken over uw persoonlijk bezoek aan de verschillende pagina’s op de website.
 • De website te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften.

Prestatie cookies, ook statistische- of analytische cookies genoemd, verzamelen informatie over de manier waarop de website en eventueel bijhorende onlinediensten gebruikt worden. Met deze informatie kunnen statistische analyses gemaakt worden. Dankzij de resultaten van deze statistische analyses kunnen we de website en eventueel bijhorende onlinediensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken, door – bijvoorbeeld – de structuur, navigatie en inhoud aan te passen. Op deze manier trachten we uw ervaring op de website te verbeteren.
U kan deze cookies steeds in- of uitschakelen in de cookieinstellingen.

Marketing cookies

Worden gebruikt:

 • Om reclamecontent op websites of online banners relevanter te maken voor u en uw specifieke interesses.
 • Voor het creëren van online reclame die de juiste mensen aanspreekt met de juiste informatie.
 • Om te verhinderen dat voortdurend dezelfde advertenties verschijnen.

Marketing cookies, ook targeting- of reclama cookeis genoemd, volgen uw surfgedrag op onze website en eventueel bijhorende onlinediensten om een profiel samen te stellen dat gebruikt wordt om u relevante advertenties te tonen die bij uw persoonlijke interesses passen. Marketing cookies verzamelen enkel gegevens die iets over uw mediagebruik vertellen. Persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en dergelijk worden hiervoor niet gebruikt.
U kan deze cookies steeds in- of uitschakelen in de cookieinstellingen.

Ter verduidelijking: Het uitschakelen van deze cookies voorkomt niet dat u reclame te zien krijgt. De reclame die u te zien krijgt zal enkel minder relevant zijn, omdat niet aan uw – vermoedelijke – interesses aangepast zijn. Marketing cookies zorgen er voor dat de reclame die u te zien krijgt “op maat” gemaakt is.

Social Media cookies

Social Media cookies worden gebruikt om de integratie van sociaalnetwerksites, zoals Facebook en YouTube, op de website mogelijk te maken. De website kan ingebedde elementen van derde partijen, of knoppen om bepaalde elementen op de website te delen op een sociaalnetwerksite bevatten. Die derden kunnen via de website cookies plaatsen om gegevens te verzamelen, AgriRecover heeft geen invloed op wat deze derde partijen met deze gegevens doen. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we u graag door naar de verklaringen die deze derde partijen hierover geven op hun eigen website en onlinediensten. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

Overzicht van alle cookies

Hier vindt u een gedetailleerde lijst van cookies die op deze website gebruikt worden:

Hoe lang blijven cookies bestaan?

Op basis van de bestaansduur van cookies kan er een onderscheid gemaakt worden tussen tijdelijke en permanente cookies.

Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in je browser of (mobiele) applicatie. Van zodra u uw browser of (mobiele) applicatie sluit worden deze cookies verwijderd.

Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook al sluit u uw browser of (mobiele) applicatie. Dankzij deze cookies kunnen we u herkennen wanneer u later dezelfde website of (mobiele) applicatie bezoekt. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan tot een vooraf, automatisch bepaalde, einddatum bereikt is, tot er een nieuwe cookies geïnstalleerd wordt, of tot u ze verwijdert in de instellingen van uw browser, (mobiele) applicatie of mobiel apparaat.

Hoe kan ik cookies beheren?

U kan het gebruik van cookies op deze website of via de instellingen van uw browser beheren.

Via deze website

Bij uw eerste bezoek aan deze website krijgt u de mogelijkheid om de verschillende typen cookies te aanvaarden. Later kan u op elk moment de gekozen instellingen aanpassen in de voorziene cookieinstellingen, deze kan u bereiken door op de desbetreffende link te klikken in de footer van elke pagina op deze website of door op een link te klikken in dit privacy- en cookiebeleid die u naar de cookieinstellingen verwijst. Indien u een bepaald type cookie wenst in- of uit te schakelen dient u in de cookieinstellingen de desbetreffende categorie aan- of uit te vinken en nadien op ‘mijn keuze bewaren’ te klikken.

Via de browser

U kan de installatie van cookies ook beheren via uw browserinstellingen. Cookies die reeds geïnstalleerd zijn op uw apparaat kan u op elk moment verwijderen. Hoe u deze instellingen aanpast verschilt per browser. Via onderstaande links wordt u verwezen naar de handleiding van de meest gebruikte browsers:

Kan dit cookiebeleid veranderen?

Dit cookiebeleid kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Bij belangrijke wijzigingen zal dit duidelijk gemeld worden. We vragen ook steeds toestemming indien dit vereist.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over dit cookiebeleid, contacteer ons dan hier:

Adres: Auguste Reyerslaan 80, B-1030 Brussel, België
E-mail: info@agrirecover.eu

Heeft u klachten met betrekking tot dit cookiebeleid en de manier waarop cookies verwerkt worden op deze website? Contacteer ons dan hier:

E-mail: info@agrirecover.eu

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.privacycommission.be

Wie houdt nu niet van cookies